• Guro Halvorseth Time er en av dem som sier ja til å få kommunens egen villa, men hun vil helst at huset blir stående her foran rådhuset, som en del av Brynes historie. Geir Sveen

Hun vil ha gratis villa

Det blir kamp om direktørvillaen på rådhusplenen på Bryne som kommunen nå prøver å gi bort fordi prisen for en restaurering ble for høy: 7,6 millioner kroner.