• Avtroppende politistasjonssjef Steinar Langholm håper og tror at den nystartede ungdomspatruljen, men politifolk som jobber ute på steder der ungdommen er, skal videreutvikles selv om han selv flytter til Haugesund. Arnt Olav Klippenberg

Sjef i Sandnes, mester i Haugesund

Etter under to år som sjef for politiet i Sandnes og Gjesdal blir Steinar Langholm ny politimester i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.