• Et Newton-rom er en moderne arena for realfagsundervisning for elever i alderen 13-15 år. Bildet er fra Newton-rommet i NTNU Vitenskapsmuseets lokaler i Trondheim. Scanpix

Oljemuseet kan få Newton-rom

Fra neste år kan Stavanger få et topp moderne undervisningsrom som skal friste flere til å velge realfag.