• Sele gjenvinningsstasjon ønsker søpla velkommen, men få har til nå benyttet seg av tilbudet. Anders Minge

IVAR på Forus er stengt, Sele er åpen

Ingen kan levere avfall til IVAR på Forus før røyken er borte. Sele gjenvinningsstasjon ønsker søpla velkommen, men få har til nå benyttet seg av tilbudet.