• Fire biler var innblandet i kollisjonen Bengt Kjølset

Kjedekollisjon på Forus

Flere biler er involvert i ei trafikkulykke like ved brannen på Forus.