• Stig Ravndal får innsatspokal på vegne av byens nye stolthet; Sandnes Ulf. De andre som fikk innsatspokaler var Dagfinn Grønneberg, Liv Hugstmyr Særheim og Kurt Høyland. Pål Christensen

Wirak ser muligheter i utfordringene

Istedenfor å se den store veksten i befolkningen i Sandnes som et problem, velger ordfører Stanley Wirak å glede seg over de mulighetene det gir for byen.