Alle i Sandnes-skolen skal få Chromebook

SANDNESBUDSJETTET: Alle elevene i Sandnes får sin egen, bærebare datamaskin. Dermed tar kommunen et digitalt sjumilssteg, og tar igjen forspranget til nabokommunene.

Lærer på Skeiene Vilde Herigstad, synes elevene jobber mer effektivt med en Chromebook på pulten. Nå foreslår rådmannen i Sandnes at alle sandneselever skal få sin egen digitale enhet. - Mye bedre en de dumme skrivebøkene, sier Lasse Botne (t.v.). Til høyre sitter Morgan Sele.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

– Dette er mye bedre enn de dumme skrivebøkene, sier 10. klassing Lasse Botne.

– Ranselen er lettere, og vi har internett hele tiden. Jeg synes vi jobber bedre, sier Carla Frederic.

Det er norsktime og tolking av lyrikk i 10. klasse på Skeiene skole. På pultene har elevene hver sin Chromebook; en liten, bærbar datamaskin uten harddisk.

– Den er effektiv å klappe sammen, og det er greit å kunne dele dokumenter når vi jobber to og to sammen, sier Adrian Klungtveit.

Chromebook til alle

Victoria Katama og Kjartan Underbakke synes skoledagen er mer effektiv med Chromebook. - Vi skriver fortere, og det er greit å ha alt samlet på ett sted, sier de to. Det er lærer Vilde Herigstad enig i.

Elevene på Skeiene har de siste månedene fått testet ut det digitale verktøyet. Nå foreslår rådmann Bodil Sivertsen å sette av 56,6 millioner kroner i neste års budsjett slik at også resten av Sandnes-elevene får sin egen digitale enhet. Dette forutsetter at det gjøres investeringer i infrastrukturen - som trådløse sendere på skolene.

– Før har vi hatt problemer med å ha nok skoler og barnehager. Nå prioriterer vi et digitalt løft, sier Sivertsen.

Totalt foreslår hun å sette av 90 millioner kroner i investeringsbudsjettet for å løfte Sandnes digitalt.

Slipper trege PC-er

På Skeiene er de godt fornøyde med mulighetene det nye digitale verktøyet Chromebook gir dem.

– Men vi er fortsatt i en læringsfase. Målet er at dette blir mer enn å sette strøm på penn og papir, sier IKT-ansvarlig Alfred Askevold.

Han trekker blant annet fram at rask nettilgang er godt å ha når informasjonen i utdaterte lærebøker ikke holder mål, samt at Chromebook gir bedre mulighet for tilrettelagt undervisning i klasserommet.

– Videre er det effektivt at vi først slipper å booke et datarom, og dernest slipper å vente på en PC som skal skru seg på. Chromebook slår seg på med en gang, sier Askevold.

Erfaringene fra Skeiene ungdomsskole er at ungdommene er mer konsentrerte og effektive etter at de fikk utdelt hver sin Chromebook. Lærer Vilde Herigstad synes også de produserer mer tekst når de skriver digitalt.
Før måtte de booke datarom og gjerne vente i flere minutter før PC-en våknet til liv. Nå ligger internett i ranselen, bare få tastetrykk unna. På første rad sitter Adrian Klungtveit og Bjørnar Vik.

Lærer Vilde Herigstad har merket seg at elevene produserer mer tekst når de skriver på Chromebook.

– Dette er absolutt en god, effektiv måte å jobbe på, sier hun.

Selvsagt blir noen fristet til å gå på nettsteder de ikke skal, men generelt opplever lærerne mer konsentrasjon og ro i klasserommet.

Nabokommuner ligger foran

I Stavanger har alle på ungdomstrinnet allerede fått Chromebook. Neste år får også 5. til 7. trinn.

Også flere mindre nabokommuner har kommet lengre enn Sandnes når det kommer til digital satsing i skolen. I Randaberg har alle på ungdomstrinnet fått Chromebook. Videre utdeling avgjøres i budsjettdiskusjonen som nå pågår.

Også i Sola har alle på ungdomsskolen fått en digital enhet. I barneskolen deler elevene på 1100 enheter, men det er politisk flertall i oppvekstutvalget for at 5.til 7. trinn også skal få egen Chromebook i 2018.

I Time og Klepp får elevene egen ipad, og mange har fått allerede. I løpet av 2018 skal alle ha fått.

Sandnes har være ei sinke

Rektorer og lærere i Sandnes hadde altså god grunn til å forvente at rådmannen nå setter av midler til et digitalt løft i skolen.

Dersom politikerne i Sandnes er enige i den digitale offensiven fra rådmannen, vil kommunen i løpet av 2018 ha tatt igjen det digitale forspranget til nabokommunene.

Ordfører Wirak er i hvert fall ikke til å misforstå;

– Når vi først bestemmer oss, så kjører vi på, sier han.

Også fra de andre partilederne er lyden positiv.

– Det er på tide at dette løftet kommer nå. Venstre foreslo å bruke 10 millioner allerede i fjor. På sikt vil dette gi viktige innsparinger. Det kan erstatte skolebøker, og ikke minst vil det få mye å si for kvaliteten i undervisningen, sier Tove Frantzen (V).

– En digital læringsplattform er kjempeviktig, sier Erlend Kristensen (MDG).

Elevene på Skeiene fikk Chromebook for to måneder siden. De liker å ha alt på ett sted, letter ransel uten så mange bøker og papirer og konstant tilgang på internett. Her Lasse Botne.

Trond Niemi, KrF, i kultur- og oppvekstutvalget i Sandnes, er også rektor ved Gjesdal ungdomsskole i nabokommunen. Også der ligger den digitale satsingen foran Sandnes.

– Jeg forventet penger til et digitalt løft nå, noe annet hadde overrasket meg og ville ført til at Sandnes-elevene ble hengende etter, sier Niemi.

Heidi Bjerga i SV er også positiv, men advarer samtidig:

– Vi må huske at møte mellom mennesket fortsatt er det viktigste, både i skolen og i eldreomsorgen, sier Bjerga.

Vil ha digitaliseringsfond

I tillegg til et digitalt løft i skolen, foreslår rådmannen å sette av 26 millioner kroner i neste fireårsperiode til IKT-investeringer i enheten kommunens fellesområde og 9,4 millioner kroner til digitalisering av byggesaksarkivet.

Bodil Sivertsen, rådmann i Sandnes, foreslår at det opprettes et digitalt fond i Sandnes.

Sivertsen foreslår også, på grunn av store store teknologiske endringer, å gjøre om 40 millioner kroner av eksisterende fond til et digitaliseringsfond.

Med dette vil hun få fart i arbeidet med digitalisering. Rådmannen viser til at det allerede er etablert et regionalt prosjekt med deltakere fra kommuner i Rogaland, med mål om å løse digitale utfordringer knyttet til kommunesammenslåinger.

I tillegg til et digitaliseringsfond, er det i planperioden foreslått å bruke til sammen 15 millioner kroner til ulike digitaliseringstiltak i driftsbudsjettet og som nevnt 90 millioner kroner i investeringsbudsjettet.

Da rådmannen presenterte forslag til økonomiplan onsdag, trakk hun fram en rekke forventede fordeler ved økt digitalisering i kommunal sektor. Hun viste også en animert film som illustrerer digitale framskritt som kan være like om hjørnet.

– Digitalisering vil spille en rolle i alle tjenestene kommunen tilbyr. Digitalisering kan gjøre undervisningen bedre, gi raskere svar på byggesøknader eller sørge for at eldre blir boende hjemme lenger, sier Sivertsen.

Lærer Vilde Herigstad veileder elevene Lasse Botne og Morgan Sele i 10. klasse på Skeiene ungdomsskole i Sandnes.
Publisert: