• Wirak: Åpenbart at noen har snakket sammen Sandnes-ordfører Stanley Wirak om at Preikestolen blir del av Strand.

Sandnes tapte kampen om Preikestolen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt at grensen mellom kommunene Forsand og Strand skal justeres, slik at områdene nord for Lysefjorden skal tilhøre Strand kommune. Det innebærer at Preikestol-området blir overført til Strand.