• Klinikk for psykisk helsevern for barn og unge ved Stavanger universitetssjukehus. Anders Minge

Ungdom satt på isolat i psykiatrien 74 ganger i fjor

Psykisk syke unge ble holdt innesperret på sykehuset 74 ganger i 2017. − Et ekstremt inngrep mot en persons integritet, ifølge advokat.