Ungdom satt på isolat i psykiatrien 74 ganger i fjor

Psykisk syke unge ble holdt innesperret på sykehuset 74 ganger i 2017. − Et ekstremt inngrep mot en persons integritet, ifølge advokat.

Publisert: Publisert:

Klinikk for psykisk helsevern for barn og unge ved Stavanger universitetssjukehus. Foto: Anders Minge

 • Ina Gundersen
  Journalist
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Til sammen 74 ganger ble pasienter satt på isolat i barne- og ungdomspsykiatrien ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) i 2017. Til sammenligning var dette tallet fem eller mindre de to foregående årene. Til og med juli i år er antallet 6.

– Sykehuset har fått kritikk for overdreven tvangsmiddelbruk mot barn og unge. At isolat ble brukt hele 74 ganger i fjor er en uheldig utvikling. Et slikt tiltak må holdes på et absolutt minimum fordi det er et ekstremt inngrep mot en persons integritet og frihet, sier advokat Hege Veland.

Hun har representert den da 15 år gamle psykisk syke «Tonje» som ble stengt alene inne på et rom. Det samme gjaldt en annen 15-åring, noe Aftenbladet har skrevet flere artikler om. Fylkeslegen har slått fast at hvert tilfelle av isolasjon og beltebruk før 16 år er i strid med lov om psykisk helsevern.

LES OGSÅ:

Les også

Sykehuset innrømmer ulovlig maktbruk mot barn

Les også

Skjerper rutiner etter at 15-åring ble innesperret på sykehus

– Dette dreier seg om en ekstra sårbar gruppe fordi de er så unge. Sykehuset skal hele tiden vurdere bruken av tvang eller om det finnes andre måter i ivareta pasienten på. Det krever ressurser, opplæring og kompetanse hos de ansatte, sier Veland.

Advokat Hege Veland er svært kritisk til at ungdom holdes isolert i barne- og ungdomspsykiatrien. Foto: Jon Ingemundsen

15 tvangsmedisineringer i år

Ifølge sykehusledelsen har det vært en økning av enkeltpasienter som genererer hyppigere bruk av tvangsmidler. Ifølge sykehusets egne tall har det til og med juli vært 15 tilfeller av tvangsmedisinering. Til sammenligning var dette tallet 5 eller lavere de tre foregående årene. Også bruken av skjerming ser ut til å ha økt, mens antall tvangsinnleggelser har gått ned.

– Bruk av tvangsmidler gjelder enkeltpasienter og er derfor lett gjenkjennbart. Derfor blir det vanskelig for meg å kommentere de enkelte tallene. Målet vårt er å bruke så lite tvang som overhodet mulig. De gangene vi likevel må bruke tvangsmidler, ønsker vi å gjøre det så skånsomt som mulig, sier Lars Conrad Moe, klinikksjef ved Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige (PHBU).

Lars Conrad Moe er klinikksjef ved Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige (PHBU) ved Stavanger universitetssjukehus. Foto: Jan Inge Haga

Ifølge ham foregår det ikke lenger ulovlig bruk av tvangsmidler, og klinikken arbeider systematisk for å redusere omfanget.

– Vi arbeider med flere tiltak for å bedre dialogen med pasientene. For eksempel snakker vi med dem om hva de gjør når de har det vanskelig og hvordan de ønsker at vi skal forholde oss til dem i slike situasjoner. Det er ikke alltid de greier å etterleve det de sier, derfor har vi en ettersamtale med dem også. Vi bruker tid med pasientene og evaluerer de tiltakene vi har satt inn, sier han.

Klinikken har ikke fått tilført mer penger, men ressursene omdisponeres.

– Det medfører at turnusen styrkes med bedre bemanning. I stedet for å drive med innleie ønsker vi å ha faste folk med kompetanse som kjenner pasientene godt. I tillegg driver vi med systematisk opplæring og trening av ansatte. Vi er blant annet blitt flinkere til å dokumentere de tiltakene vi har prøvd i forkant av tvangsituasjonene, sier han.

LES OGSÅ:

Les også

Barne- og ungdomspsykiatrien: Sju tilfeller av svært alvorlig vold

Tvangsbruken må ned

Mette Øfstegaard, hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund og ansattrepresentant i styret i Helse Stavanger, mener at tilførsel av flere stillinger med riktig fagkompetanse vil føre til mindre bruk av tvang. Det vil skje i løpet av høsten.

– Her har det vært underbemanning og for lite fagkompetanse i forhold til behovet. Flere av de 74 tvangsvedtakene om isolasjon kunne kanskje vært unngått med flere ansatte med rett kompetanse på vakt. Bruken av tvangsmidler må ned. Riktig kompetanse kan også bidra til færre skader på ansatte, sier Øfstegaard.

Publisert:

Les også

 1. Sykehuset har kuttet beltebruken med mer enn 90 prosent

Mest lest akkurat nå

 1. Vegvesenet hever kontrakten med Tecsidel - Ryfast fortsatt gratis

 2. Hareide signerte byvekstavtalen: - En god dag for Rogaland

 3. Ryfylketunnelen nattestengt fra mandag

 4. Viking må trolig endre på laget

 5. Hun danket ut politikere i kampen om Stavanger-jobb

 6. Når en gruppe i samfunnet føler seg spesielt uthengt, må det være på sin plass å lytte, og å innrømme feil.

 1. Psykisk helsevern
 2. Helse Stavanger
 3. Sykehus