• Slik vil den nye bebyggelsen ta seg ut i lia ned mot Hafrsfjord. Haga & Grov AS

Gartneri på Madla blir 102 boliger

Hafrsfjord staudegartneri ble nedlagt i 2014. Nå klargjøres eiendommen for en storstilt boligutbygging.