• Heidi Bjerga, foran, Eva-Tone Breivik (leder i Sandnes SV), Jan Refsnes og stortingspolitiker Lars Haltbrekken vil jobbe for å verne Sandnesmarka. Her på Brattebø. Pål Christensen
    Galleri

SV vil verne Sandnesmarkå

SANDNES: For å sikre grønne friluftområder rundt byen vil Sandnes SV gi Sandnesmarkå et tilsvarende vern som Oslomarka. Forsker mener bynære friluftsområder gir stor helsegevinst og advarer mot nedbygging.