• Fra E39 i Stavanger til Solbakk på Tau er det cirka 20 kilometer. Med 80-grense vil kjøreturen ta cirka 15 minutter. Det blir gjennomsnittsmåling i Hundvåg- og Ryfylketunnelen, mens Eiganestunnelen får fotoboks. De andre radarene er hendelsesdetektorer, som skal oppdage ulykker eller at trafikken går sakte. Pål Christensen

Ryfast-prosjektet blir utstyrt med 104 radarer

– Det blir radar med gjennomsnittsmåling i Ryfast, opplyser prosjektleder Gunnar Eiterjord. Med andre ord fartsbot om du bruker under 15 minutter på kjøreturen gjennom tunnelen.