• Næringslivskontakt i politidistriktet, Fred Sherling, ønsker nå å advare andre bedrifter for å forebygge at flere blir utsatt for svindel. Jon Ingemundsen

Politiet advarer mot falske direktører

Sør-Vest politidistrikt har den senere tiden mottatt flere anmeldelser av såkalt direktørsvindel.