Sjåføren hadde 20 tonn dårlig sikret stål på hengeren

Bremseproblemer, for lang transport og svært dårlig lastsikring. Resultatene fra tirsdagens kontroll på Krossmoen er nedslående, mener Vegvesenet.

Publisert: Publisert:

Sjåføren av dette vogntoget ble anmeldt for usikret gods og fikk et forelegg på stedet. - Dette er rutine når en utenlandsk transportør blir anmeldt. De må gjøre opp for seg før de kan kjøre videre, opplyser Kenneth Holm Vestby i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

  • Andreas Askildsen
  1. Leserne mener
Denne artikkelen er over ett år gammel

Totalt ble 28 kjøretøy vinket inn på kontrollplassen. Av disse ble 14 plukket ut for nærmere kontroll.

«I dag har vi hatt fokus på ABS-bremser på tyngre kjøretøy, med tanke på at det er blitt glatt på veiene i distriktet. Her var resultatet nedslående!», skriver Kenneth Holm Vestby i Statens vegvesen.

1 sjåfør ble anmeldt på grunn av svært dårlig sikring av last. Lasten var nesten 20 tonn stål og var kun sikret med 2 fiberbånd.

– Forholdet ble anmeldt og føreren fikk et forelegg på 8000 kroner forkynt på Krossmoen.

Les også

Øst-europeere blir for krevende. Nå hentes trailersjåfører fra enda fattigere land utenfor EU

En rekke av trekkvognene som ble kontrollert, hadde feil på ABS-bremsene. Her er feilmeldingene og varsellampene som lyste på dashbordet i fire av bilene. Foto: Statens vegvesen

Dette var de øvrige resultatene av kontrollen:

  • 10 fikk kjøreforbud grunnet problemer med ABS-systemet. Åtte av disse fikk kjøre videre til nærmeste verksted for utbedring, mens to måtte repareres på kontrollplassen.
  • 1 fikk kjøreforbud på grunn av feil merking av kjøretøy som transporterer farlig gods.
  • 1 fikk kjøreforbud fordi kjøretøyet var for langt. Båttransportøren hadde heller ikke merket båten forskriftsmessig, ifølge Vegvesenet.
  • 1 kabotasjetransportør er meldt til Arbeidstilsynet for sosial dumping. Lønningen var langt ifra norsk minstelønn under kabotasjeoppdrag. «Her hviler det et stort ansvar på transportkjøper og påse at innleid arbeidskraft er lønnet etter norsk lov», skriver Vestby.

Flere saker om transportbransjen:

Publisert: