Selger gratis skolebøker

Samarbeidsregjeringen torpederte ordningen med bokutlån i denvideregående skolen. Nå får elevene tilbud om å kjøpe de sammebøkene til halv pris.