Mange søker om endring

I fjor mottok Folkeregisteret i Oslo rundt 2000 meldinger om endring av navn. De fleste navneendringer er knyttet til hendelser i folks liv.