Kamp for kvinne-kryss

Det er for få kvinner som engasjerer seg i kommunalpolitikken.