Flere sykehjem får tilkjørt mat

Noen få kjøkken skal lage og kjøle maten ned. Sykehjemmene skal bare varme opp maten i et «postkjøkken» på hver enkelt post.