Kjønnsnøytrale Høyre

Kvinner og menn er nøyaktig like glad i Høyre, som er det eneste partiet uten forskjell mellom kjønnene i dagens måling. Størst forskjell er det blant Frp-velgerne, der oppslutninge blatn kvinner er på 23 prosent, mens hele 35 prosent av de mannlige velgerne stemmer på fylkets største parti.