Bompengene flommer inn

Bompengene til planlegging av Ryfast kommer inn mye fortere ennnoen hadde tenkt seg. Rennfast vil være betalt innen jul 2005. OgsåFinnfast får inn bompenger raskere enn tenkt.