Kan få inndratt landbrukstilskudd

Landbruksselskaper i Rogaland står i fare for å miste et halvt års tilskudd på grunn av misforståelser.