Kraftig økning i tagging

Anmeldelser for tagging er økt med 40 prosent fra i fjor.Politiet iStavanger har mottatt rundt 130 anmeldelser for tagging førstehalvår i år.