Fiskere vil ha museum i Egersund

By— og fajansekulturen er godt tatt vare på i Egersund, men nå vil fiskerne også ha sitt eget museum.