Bak lukkede dører

Utvalg for byutvikling vil diskutere strandsonen bak lukkede dører i Sandnes. Det er på tvers av prinsipper om offentlighet og innsyn.