Hemmelig strandsonesak

Strandsonesaken er for vanskelig til at politikerne i Sandnes vil la offentligheten få vite hva de tenker.