De minste får trolig bli på Hana skole

Foreldrenes massive protest fører fram. Vedtaket om å flytte 2. klasse ved Hana skole til Øygard ungdomsskole er omgjort.