Klassefest etter 51 år

«Frøken» var hedersgjest da 24 Kampen-jenter hadde klassefest for første gang etter at de gikk ut av folkeskolen i 1951.