Opplysningen oppgir hemmelige numre

En Stavangermann skifter nå hemmelig telefonnummer for sjette gang. Han har opplevd at hans hemmelige numre ikke er så hemmelige som han ønsker. Folk som henvender seg til opplysningen 1890 har fått oppgitt både hans navn, adresse og telefonnummer.