Ringnes-sjefen: Spiller med åpne kort

Ringnes-sjef Jan Bodd sier at han er sterkt preget av beslutningen om å legge ned Tou, men insisterer på at den er riktig.