Ulovleg å samla nynorskelevar slik Sandnes gjer

Sandnes kommune bryt opplæringslova når dei samlar nynorskklassar på enkelte skular.