Rettskutt blir uten gevinst

Personalbesparelsen ved å legge ned Jæren sorenskriverembete, spises opp av økte kostnader til lokaler andre steder, ifølge en beregning.