Eldre må kanskje dele rom igjen

Administrasjonen i Stavanger kommune skal vurdere om leie avsykehjemsplasser i andre kommuner, kan avlaste fulle sykehjem.Kvitsøy og Sola er blant dem som er kommet med tilbud fordi de harledig kapasitet.