- Kirsten er enestående

— Du har vel tørket noen liter tårer du Kirsten Rasløv? - Ja, jeg har det. - Du møter vel en del av ungene igjen ute? - Ja, men de er jo voksne nå. 17-18 år.