Elever i strid om sivil ulydighet

St. Olav videregående skole vurderer å melde seg ut avElevorganisasjonen. Åpning for bruk av sivil ulydighet er useriøst,mener St. Olav-elever.