Billig, men uaktuell tunnel

Sjølv om nye tal syner at ein undersjøisk tunnel vil vera eit godtsamfunnsøkonomisk prosjekt, gir det ikkje nytt håp for Høgsfjord.