Oppkomlingen

Guttungen Folke Hermansen sykler til Madla for å grave ut blykuleretter skyteøvelser. Det myke metallet blir solgt til skraphandlerAnda på Straen.