Vil ha senter for praktiske løsninger

Et «ressurssenter for mennesker med sansetap» skal gjøre byrå— kratiet enklere for syns- og hørselshemmede.