Kortere ventetid for pasienter ved SiR

De 13.000 pasientene som nå venter på behandling ved Sentralsjukehuset, har i dag 50 dager kortere ventetid enn ved årsskiftet.