Først vei, så buss, deretter bane

Ryfast, Rogfast, Risavika. Næringsforeningen i Stavanger-regionengår i bresjen. Men hvor er de i kampen for dobbeltspor på Jærbanen,for bybane og for bedre busstilbud?