Luftig byutvikling på dugnad

Han går gratis i lufta for å være med å utvikle Bryne-byen.