- Alta skulle ha informert

— Vår oppgave er å informere dersom vi har forsinkelser. Jeg kjenner ikke denne konkrete saken, men slik jeg ser det burde Alta ha informert oss, sier assisterende stasjonssjef ved Stavanger Lufthavn Sola, Helge Reindal.