Snart tilsynsbesøk fra fylkeslegen

De mange ledige sykepleierstillingene i Stavanger er medvirkendetil at en bekymret fylkeslege snart kommer på tilsynsbesøk.