På sporet etter ulven

LYEFJELL: En ulvefelle er trolig funnet på Lyefjell, over 130 år etter at den siste ulven ble tatt i Time.