Trampoline gir også hopp i ulykker

I løpet av fjoråret ble 116 personer behandlet på Sentralsjukehuset etter uhell på trampoline. I 1999 var antallet bare 53.