Barnevern-nei til fleire mindreårige flyktningar

Barnevernsjefen i Sandnes vil ikkje ta ansvaret for fleire einslege flyktningar under 18 år.