Samling om planer for Hillevåg bydel

Rundt 40 representanter fra Stavanger kommune, næringsliv og organisasjoner med tilknytning til Hillevåg var i helgen samlet i Internasjonalt hus. Formålet med samlingen var å spille ball med hverandre og komme med innspill til hvordan Hillevåg kan utvikle seg i årene framover.