Vil bygge tettere

Boligblokker og park kan fortrenge verksteder og næring i kvartalene mellom Elvegata, Vågsgjerdveien, Gravarveien og Høylandsgaten.