Spleiselag i Løwenstrasse

Da det skulle bygges tre nye rundkjøringer for å bedre trafikkflyten i Løwenstrasse ved Ikea på Forus, ble det trommet sammen et spleiselag.