Høyre møter motbør

Verken fylkesordfører Roald Bergsaker eller Stavangers ordfører Leif Johan Sevland støtter forslaget om å kutte ut sidemålet og innføre engelsk som hjelpespråk i fylket.