Dårligst i hele Norge

Ambulansen i Sandnes kan rammes av sparekniven ut fra et alleredeminimalt utgangspunkt.